Informační a komunikační technologie – profilová část maturitní zkoušky

Předmět: Informační a komunikační technologie – profilová část maturitní zkoušky
Školní rok: 2021/2022
Předmětová komise: Předmětové komise přírodovědná
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Eva Kostecká
Předseda předmětové komise: Mgr. Vít Sochora
Schváleno předmětovou komisí dne: 22. 10. 2021
Schváleno ředitelkou školy dne: 29. 10. 2021

 

Téma číslo 1
Operační systémy.

Téma číslo 2
Hardware.

Téma číslo 3
Systém souborů.

Téma číslo 4
Cloudové služby.

Téma číslo 5
Textové editory – styly.

Téma číslo 6
Textové editory – typografie.

Téma číslo 7
Textové editory – citace.

Téma číslo 8
Textové editory – tabulky, obrázky, grafy.

Téma číslo 9
Prezentace – základy tvorby.

Téma číslo 10
Prezentace – animace, zvuk, video.

Téma číslo 11
Internet.

Téma číslo 12
Služba WWW.

Téma číslo 13
WWW portály – tvorba.

Téma číslo 14
Tabulkové procesory – formátování.

Téma číslo 15
Tabulkové procesory – vzorce, funkce.

Téma číslo 16
Tabulkové procesory – grafy.

Téma číslo 17
Tabulkové procesory – databáze.

Téma číslo 18
Vektorová grafika.

Téma číslo 19
Bitmapová grafika.

Téma číslo 20
Multimédia.

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3