Doplňující volby do školské rady

Vážení rodiče,

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vykonává na školách činnost školská rada, která je složena i ze zákonných zástupců.

Oznamujeme Vám, že proběhne 2. kolo doplňujících voleb člena školské rady při SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3, z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků na období 2023 – 2024.

(v 1. kole nehlasoval dostatečný počet zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků)

Školská rada je orgán, který umožňuje i Vám, zákonným zástupcům, podílet se na správě školy.

Vážení rodiče, v případě vašeho zájmu kandidovat do školské rady, kontaktujte prosím sekretariát školy.

Samotné doplňující volby do školské rady se budou konat ve dnech 11. – 12. 12. 2023.

V Šumperku 22. 11. 2023

Ing. Bc. Jan Sýkora                                                                Mgr. Karel Hošek

ředitel                                                                                   předseda ŠR

 Den otevřených dveří

Dveře naší školy jsou pro Vás vždy otevřené. Přijďte se podívat na možnosti, které Vám naše škola nabízí!

UCHAZEČ

STUDENT

VEŘEJNOST

Spolupráce s firmami

Spolupracujeme s těmito předními českými a lokálními institucemi i firmami.

Zřizovatel SOŠ Šumperk

T1.png

Jsme hrdi na to, že jsme „NAŠI ZEMĚDĚLKU“ mohli v 60. letech budovat a také vystudovat a  že nám škola dala jak skvělé základy do praktického života, tak i skvělou přípravu pro studium na VŠ.

 

Ing. Josef Kopa, absolvent z r. 1963

Ve škole jsme se naučili, co to znamená provoz, nebáli jsme se vzít do ruky vidle, viděli jsme porod a že kráva vypadá jako kráva. Nikdo se s námi nemazlil. Zemědělka byla hodně technická a praktická škola a její absolventi byli vždy „plastičtí“. A v tom je výhoda zemědělky.

Jiří Komárek, soukromě hospodařící rolník

Absolventi zemědělky si praktické dovednosti a odbornost přinášejí už ze střední školy. I my jsme někdy otevírali na odbornou zkoušku sešity ze střední školy. Měli jsme prostě dobrý základ. Česká zemědělská univerzita vítá studenty s odborným vzděláním, protože české zemědělství potřebuje vzdělané zemědělce.

Ing. Jaromír Janků, ČZU Praha, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3