Ekologie a životní prostředí

Máš rád/a přírodu a chceš ji chránit?

 

 

Obor Ekologie a životní prostředí disponuje širokým zázemím pro názornou výuku v rámci školního areálu od arboreta a sadu původních ovocných odrůd přes botanickou zahradu až po učebnu v přírodě.

Důvody ke studiu oboru Ekologie a životní prostředí

Široké možnosti uplatnění

Ekologie a životní prostředí se snaží hledat odpovědi na otázky řešení globálních problémů, které se týkají nás všech. Pátrejme po možnostech, jak využívat přírodní zdroje a přitom zachovat planetu v celé její kráse budoucím generacím.

Rozsáhlé znalosti

Ekosystémy, atmosféra, hydrosféra, pedosféra a jejich znečištění jsou tím, co budeš poznávat a později poznatky z těchto oblastí budeš uplatňovat v práci, jež bude tvému srdci nejblíže.

Akce Oboru

Obor nabízí spoustu školních akcí probíhajících v různých spolupracujících firmách, které slouží k získání praktických zkušeností a dovedností. Více informací zde.

Co o škole říkají naši absolventi?

Frantisek John

Rndr. Mgr. František John, Ph.D.
Starosta města Zábřeh, zastupitel Olomouckého kraje

„Šel jsem studovat ekologii a díky studiu na zemědělské škole jsem měl obrovský přehled v odborných předmětech, který například absolventi gymnázia neměli. Bylo to při zkouškách velkou výhodou.”

1Kde budu mít uplatněni

Získanou kvalifikaci můžeš uplatnit:

 • ve státní správě, na Správách chráněných krajinných oblastí a národních parků,
 • na inspektorátech České inspekce životního prostředí v oblasti ochrany vody, ovzduší a nakládání s odpady,
 • na referátech životního prostředí obcí, měst a krajských úřadů
 • v hygienické službě, v oblasti ekologického poradenství nebo ve sféře výroby a služeb.
 • v laboratořích a institucích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí, ve vodním hospodářství, při ochraně ovzduší,
 • v podnicích zabývajících se rekultivacemi, péčí o zeleň, hydrogeologickým průzkumem a nakládáním s odpady.

Uplatníš se v povoláních:

 • podnikový ekolog
 • referent životního prostředí ve státní správě
 • pracovník ochrany přírody a krajiny
 • pracovník ekologické výchovy
 • provozní ekolog
 • lesník
 • inspektor ochrany ovzduší
 • hydrolog
 • meteorolog
 • technik BOZP

Během studia můžeš získat: řidičský průkaz skupiny B, lovecký lístek pro myslivecké hospodáře, osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem.

2Učební plán

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3