Veřejnosprávní činnost

Chceš se orientovat v daních a účetní problematice?

Dálkové studium oboru Veřejnosprávní činnost Ti otevře cestu do veřejné správy i do světa podnikání, kde se bez těchto znalostí neobejdeš.

Délka studia: 5 let (dálková forma)

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Přijímací zkoušky: jednotné testy z CJL a MAT

Cena studia: bezplatné

Žák dálkového studia nemá status studenta.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru veřejnosprávní činnost disponuje schopnostmi potřebnými ve fungování veřejné správy, a to jak na úseku státní správy, tak i samosprávy a úrovni obcí, měst a krajů. V tomto rozsahu ovládá základy práva a využívá je pro výkon práce a pro správní řízení. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy správních a samosprávních komisí. Vede základní evidenci účetních agend, zvládá práci s výpočetní technikou v právnických programech a aplikuje právní poznatky v praktickém životě. Ovládá daňový systém a systém sociálního a zdravotního pojištění za použití daňového a dalšího softwaru. Orientuje se v činnostech souvisejících s vyřizováním úředních dokladů osob. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnění i v podnikatelském sektoru.

Každý absolvent k maturitnímu vysvědčení obdrží dodatek k osvědčení – EUROPASS, který poskytuje kvalitní podporu pro budoucí uplatnění na trhu práce či studia po celé Evropě.

Absolvent oboru se uplatní v těchto typových pozicích:

  • referent veřejné správy, státní správy, samosprávy v obcích, městech, krajích
  • zaměstnanec soudu, notářství, advokátní kanceláře či exekutorských úřadů
  • pracovník v nadacích nejrůznějšího zaměření
  • pracovník vzdělávacích či jiných všeobecně prospěšných zařízeních
  • pracovník právních, personálních či ekonomických oddělení firem nebo jiných subjektů podnikatelské sféry

o

Organizace studia

Organizace studia:

Výuka probíhá po celou dobu zdarma, a to každé pondělí od 12,45 do 17,55 hod.
Zvonění dálkového studia
Hodina Od Do
1. 12.45 13.30
2. 13.45 14.30
3. 14.35 15.20
4. 15.30 16.15
5. 16.20 17.05
6. 17.10 17.55
Organizace školního roku:

4. 9. 2023 – Zahájení výuky v novém školním roce

30. 9. 2023 – Konec přijímání nových studentů pro školní rok 2023/2024

23. 1. 2024 – Uzavření klasifikace za 1. pololetí

1. 2. 2024 – 30. 6. 2024 – Komisionální přezkoušení za 1. pololetí (je třeba si domluvit individuální termín)

31. 5. 2024 – 2. a 3. ročník  odevzdání odborné praxe

24. 6. 2024 – Uzavření klasifikace za 2. pololetí

26. 8. 2024 – 30. 8. 2024 – Komisionální přezkoušení za 2. pololetí (je třeba si domluvit individuální termín).

30. 8. 2024 – Uzavření školního roku 2023/2024

Učební plán

Poznámka:
Praxe – 2 x 1 týden ve 2. a 3. ročníku na jiném pracovišti než vlastním a částečně i v jiné správní oblasti.

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3