Veřejnosprávní činnost

Chceš se orientovat v daních a účetní problematice?

Dálkové studium oboru Veřejnosprávní činnost Ti otevře cestu do veřejné správy i do světa podnikání, kde se bez těchto znalostí neobejdeš.

Délka studia: 4 roky (dálková forma)
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Přijímací zkoušky: jednotné testy z CJL a MAT
Cena studia: bezplatné

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru veřejnosprávní činnost disponuje schopnostmi potřebnými ve fungování veřejné správy, a to jak na úseku státní správy, tak i samosprávy a úrovni obcí, měst a krajů. V tomto rozsahu ovládá základy práva a využívá je pro výkon práce a pro správní řízení. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy správních a samosprávních komisí. Vede základní evidenci účetních agend, zvládá práci s výpočetní technikou v právnických programech a aplikuje právní poznatky v praktickém životě. Ovládá daňový systém a systém sociálního a zdravotního pojištění za použití daňového a dalšího softwaru. Orientuje se v činnostech souvisejících s vyřizováním úředních dokladů osob. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnění i v podnikatelském sektoru.

Každý absolvent k maturitnímu vysvědčení obdrží dodatek k osvědčení – EUROPASS, který poskytuje kvalitní podporu pro budoucí uplatnění na trhu práce či studia po celé Evropě.

Absolvent oboru se uplatní v těchto typových pozicích:

  • referent veřejné správy, státní správy, samosprávy v obcích, městech, krajích
  • zaměstnanec soudu, notářství, advokátní kanceláře či exekutorských úřadů
  • pracovník v nadacích nejrůznějšího zaměření
  • pracovník vzdělávacích či jiných všeobecně prospěšných zařízeních
  • pracovník právních, personálních či ekonomických oddělení firem nebo jiných subjektů podnikatelské sféry
Učební plán
Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Český jazyk a literatura 36 36 36 31
Anglický jazyk 36 36 36 31
Základy společenských věd 18 31
Základy přírodních věd 36
Matematika 36 36 18
Dějepis 36
Informační a komunikační technologie 36
Zeměpis 36
Kultura ve veřejné správě 18
Právo 18 36 31
Ekonomika 18 36
Veřejná správa 36 31
Písemná a elektronická komunikace 36
Cvičení k právu a veřejné správě 13

Poznámka:
Praxe – 2 x 1 týden ve 2. a 3. ročníku na jiném pracovišti než vlastním a částečně i v jiné správní oblasti.

Organizace studia

Organizace studia:

Výuka probíhá po celou dobu zdarma, a to každé pondělí od 12,45 do 17,55 hod. Docházka do školy není povinná, avšak účast na výuce jednoznačně usnadňuje zvládání učiva.
Zvonění dálkového studia
Hodina Od Do
1. 12.45 13.30
2. 13.45 14.30
3. 14.35 15.20
4. 15.30 16.15
5. 16.20 17.05
6. 17.10 17.55
Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3