ARS POETIKA – Puškinův památník

Ve středu 3.dubna 2024 se konal festival ARS POETIKA – Puškinův památník na SPŠEI v Mohelnici. Do oblasti hudebního projevu se přihlásila Denisa Zerzáňová ze třídy 3.H s písněmi v jazyce ukrajinském a ruském. Porota, která byla vedena Mgr. Klapkou, ohodnotila výkon Denisy 2. místem. Děkujeme za vzornou přípravu do soutěže a blahopřejeme.                                                                                                                                          

 Mgr. Dagmar Ziegelheimová

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3