Exkurze ČOV Šumperk

Odborná exkurze – Čistírna odpadních vod Šumperk

V úterý 10. 10. 2023 žáci třídy 3.B absolvovali odbornou exkurzi na Čistírně odpadních vod v Šumperku. Tato exkurze byla zaměřena na technologii čistícího procesu odpadních vod, který je jedním z témat předmětu „Podnikové technologie a odpady“.

S provozním pracovníkem postupně prošli celou technologii procesu čištění, seznámili se s technickými parametry a opatřeními v případě nouzových situací. Součástí ČOV je i kalové hospodářství, kde zhlédli zpracování kalů a dozvěděli se, jaké jsou možnosti jejich využití. 

Žáci si odnesli mnoho zajímavých poznatků, které mohou využít při studiu.

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3