Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy 

Dne 19.3. 2024 proběhl na naší škole 19. ročník Krajského kola konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii SOŠ III.C, která je určena žákům 1. – 3. ročníků středních odborných škol. 

Soutěže se zúčastnilo 14 žáků, kteří postoupili z okresních kol. Uvedená soutěž se skládala ze dvou částí – písemné a ústní. Soutěžící dosáhli vynikajících výsledků a potvrdili kvalitní znalosti anglického jazyka.

Výherci soutěže SOŠ III.C
  1. místo CHRYSTANOVÁ Eva z GJB a SPgŠ Přerov
  2. místo MEDINA RUIZ Cristian ze SZŠ Prostějov
  3. místo ZELENDA Nicolas ze SPŠ strojnická Olomouc

Výhercům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast. Poděkování patří rovněž porotě, která odvedla vynikající práci a paní Daně Vláčelové ze Střediska volného času a zařízení pro DVPP Doris Šumperk za pomoc při organizaci krajského kola. 

Těšíme se na další ročník soutěže.

Kateřina Bieliková

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3