Maisfest KWS Senice na Hané

Veřejná sklizeň kukuřice na zrno

Studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru Agropodnikání měli možnost se zúčastnit veřejného vyhodnocování sklizně kukuřice na zrno, které se uskutečňuje tradičně v polovině října v Senici na Hané. Letos se však vlivem suchého a teplého počasí uskutečnilo o tři týdny dříve. Účastníci polního dne se seznámili nejenom s vlastnostmi jednotlivých odrůd a hybridů pěstované kukuřice na pokusném poli, ale také se zemědělskou technikou, která se používá od setí až po sklizeň této plodiny. Součástí slavnostního dne byla soutěž o správný tip, který hybrid bude nejvýnosnější. Devítitunovou hranici výnosu zrna překročil jeden z hybridů kukuřice KOLETIS. Šlo o produkt šlechtitelské společnosti KWS, která byla hlavním organizátorem této odborné akce. Mezi další organizace, které byly k dispozici zemědělské veřejnosti, patřily: Zemědělské družstvo Senice na Hané, VFS Trading s.r.o., Agrobiosfer, Agroslužby Krpálek, BAYER s.r.o., BIOCONT LABORATORY, Mendlova univerzita v Brně a další. Prezentace zemědělských produktů tímto způsobem nabývá v současné době na aktuálnosti, protože účastníci mohou na vlastní oči vidět, jak se na výnosu zrna podepíše vliv ročníku, ať už jde o ročník suchý, jako byl ten letošní, nebo například ročník chladnější.

FOTOGRAFIE

Ing. Koňarik

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3