Návštěva bývalého koncentračního tábora

Exkurze do bývalého KT Auschwitz

Ve středu 3. 4. vyrazili studenti ze tříd 2.A, 2.H a 1.BZ na odbornou exkurzi do bývalého koncentračního tábora Auschwitz. Cesta autobusem byla dlouhá, ale zpříjemnil nám ji výklad studentky Poliny Shumanove a odborného průvodce Tomáše Monczky z cestovní kanceláře Zájezd. Avšak po příjezdu na místo nálada klesla a vystřídali se pocity smutku.

Exkurze začala v prvním táboře Auschwitz I., do kterého se vstupuje bránou se známým nápisem. Průvodce nás provedl několika bloky, které slouží pro účely muzea. Podívali jsem se do bývalé plynové komory, krematoria a spousty dalších místností. A jen z pohledu na objekty šel mráz po zádech.

Po prohlídce prvního tábora jsme se vrátili zpět do autobusu, který nás převezl do Březinky, neboli Auschwitz II. – Birkenau, který byl mnohonásobně větší. Dovnitř jsme vstoupili známou bránou a pokračovali po cestě na rampu, kde se prováděly selekce. Zašli jsme také k monumentálnímu památníku, zříceným krematoriím a plynovým komorám. Prošli jsme rovněž jednu budovu, kde žily ženy v otřesných podmínkách.

Prohlídka trvala cca 3 hodiny a v nás se střídaly pocity smutku, žalu a vzteku. Doufejme, že se jako lidstvo poučíme a že tyto zlé časy navždy zůstanou za námi a nebudou se nikdy opakovat.

Nikola Hasáková , 3.A

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3