Odborná exkurze – Naučná stezka Bílá Opava

Naučná stezka Bílá Opava.

Tak jako každý rok se žáci 1. a 2.BZ  vydali na odbornou exkurzi údolím Bílé Opavy, které patří k nejkrásnějším místům v Jeseníkách. V letošním školním roce jsme se na cestu vydali až 3.11.   Autobus nás dopravil do lázeňského městečka Karlova Studánka. Odtud jsme se vydali po naučné stezce, kde se žáci seznamovali s florou a faunou Jeseníků. Z informačních tabulí i výkladu se dozvěděli o vzácných rostlinách i zvířatech, která v této oblasti žijí. Po zdolání naučné stezky jsme využili turistické chaty Barborka ke krátkému odpočinku a občerstvení. Vzhledem k příznivému počasí, jsme se rozhodli k náročnému sestupu do Divokého dolu, odkud jsme pokračovali kolem dolní nádrže přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně do Koutů nad Desnou, kde naše výprava končila. Žáci si odnášeli mnoho zážitků a zajímavých informací, které využijí ve studiu odborných předmětů.

Odkaz na video z naší cesty i se zpáteční cestou vlakem z Koutů nad Desnou.

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3