Robotické dojení na farmě v Bludově

Praxe žáků druhého ročníku oboru Agropodnikání byla zaměřena na ukázku robotické dojírny na soukromé zemědělské farmě v Bludově. Robotickou dojírnou nás provázel majitel farmy pan Zatloukal. Žáci byli seznámeni s postupem budování robotické dojírny. Byl jim představen dojící robot firmy LELLY, který zajišťuje automatické dojení krav, měření počtu somatických buněk každého dojení, automatickou dezinfekci po každém dojení a separaci mléka z jednotlivých čtvrtí vemene. Žáci se poté seznámili s odchovem telat, s používanou mechanizací a e-technologií výroby siláže do vaku.
Návštěva dojírny s automatickým provozem byla pro žáky velmi zajímavá hlavně z důvodu načerpání informací pro jejich další působení v zemědělském provozu. 

Ing. Koňarik Jaroslav

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3