Šumperkem s průvodcem

I v letošním školním roce měli žáci 1.H příležitost poznat zajímavé stavby města, ve kterém studují. V úterý 3. 10. 2023 se vydali na zeměpisnou vycházku “Šumperkem s průvodcem”,  při které jim své nabyté znalosti předvely dvě studentky 2.A. Přestože pro ně nebylo lehké pracovat s technikou, organizovat skupinu a překonat trému, svůj úkol zvládly dobře. Letošní specialitou byla důkladná prohlídka kostela Zvěstování Panny Marie doslova od sklepa po půdu. Odvážlivci si mohli dokonce zazvonit na zvon či zahrát na varhany. Na programu nechyběla ani návštěva Expozice čarodějnictví v Geschaderově domě, která pomohla osvětlit jedno z důležitých období v historii města.

Jana Šimová

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3