Toulavé Boty

Jsme studentská firma Toulavé Boty, tvořena studenty 4.A ze Střední odborné školy v Šumperku. Naše firma byla vytvořena ke dni 1. 9. 2021 a má 27 pracovníků. V čele firmy stojí ředitelka Natálie Ciglová a pod jejím vedením pracuje asistentka Leontýna Mertová. Firma se skládá ze tří úseků – marketingové oddělení, ekonomické oddělení a organizační oddělení. Marketingové oddělení je pod vedením Báry Vaculíkové, ekonomické oddělení vede Viktorie Švubová a organizační oddělení řídí Lukáš Brhel. 

Marketingové oddělení má na starosti propagaci zájezdu a firmy před uskutečněním zájezdu, informuje školu o svých akcích a má na starosti webové stránky, kam průběžně přidává aktuální informace. Ekonomické oddělení řídí veškeré finance naší firmy a má na starosti firemní pokladnu. Organizační oddělení má na starosti zajistit veškeré služby spojené s přípravou a realizací zájezdu – animační, stravovací, ubytovací a dopravu. 

Cílem firmy byla příprava a realizace maturitního zájezdu, který byl uskutečněn ve dnech 22. 9. – 24. 9. 2021. Náš maturitní zájezd byl naplánován do Českého ráje. Navzdory potížím s pandemií COVID-19 se nám tento zájezd podařilo uskutečnit a zorganizovat. Na našem maturitním zájezdu jsme první den navštívili Betlém v Třebechovicích, zámek Mnichovo Hradiště a následovala exkurze pivovaru Svijany. Druhý den byly na programu Prachovské skály, které se pyšní krásou pískovcových útvarů, následoval hrad Vranov a zámek Hrubá skála, jenž vznikl přestavbou hradu ze 14. století za vlády pánů z Valdštejna, a dnes je z něj hotelový zámecký resort. Třetí, a to poslední den, jsme navštívili Muzeum Českého ráje v Turnově – je výjimečné svou sbírkou obsahující exponáty z oblasti archeologie, mineralogie, historie a umění, poté byla navštívena Středověká krčma v Dětenicích, město Jičín a na závěr zájezdu i Valdštejnská lodžie, zajímavá historická stavba na okraji Jičína. 

 

https://sites.google.com/edusum.cz/toulave-boty?pli=1

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3