Žáci v cizím jazyce – ruském začínají s jednoduchou četbou

V letošním školním roce byla obohacena cizojazyčná knihovna pro žáky o knihy v jazyce ruském a časopis vycházející každý měsíc v nakladatelství Klett. Žáci obsah vybrané knihy nebo časopisu zpracují formou prezentací. Své spolužáky seznamují s novou slovní zásobou, kterou získali čtením cizojazyčné literatury a obsahem přečtených knih a článků v časopise. Žáci také čerpají například pohádky nebo jiný žánr z internetu. Všechny získané znalosti a novou slovní zásobu mohou využít v komunikaci v cizojazyčném prostředí.

Mgr. Dagmar Ziegelheimová

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3