Známe vítěze olympiád!

Známe vítěze olympiád!

Celkem 12 studentů se utkalo v letošním školním kole Olympiády z českého jazyka. Do okresního kola, které se uskuteční na začátku února 2024, postupují první dvě studentky:

  1. Klára Vaňková, 4. BZ   (39 bodů)
  2. Karolína Kubová, 4. BZ  (38 bodů)
  3. Natálie Hanichová, 3. A  (37 bodů)

Dalších 10 studentů se účastnilo školního kola Dějepisné olympiády. Okresní kolo se bude konat v polovině ledna a postupují do něj první tři studenti:

  1. Adam Tesař, 4. A (49 bodů)
  2. Marie Sedláčková, 4. A (48 bodů)
  3. Eliška Horáčková, 3.H (46 bodů)

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3