Johnovy poslední Vánoce

V roce 2006 se naši studenti stali kmotry Johna Slwibaye Nelsona z Haiti. Tehdy mu bylo devět let a kvůli chudobě rodiny navštěvoval teprve první třídu. V červnu příštího roku ho čeká maturitní zkouška na střední škole. Těžko říct, jak se mu bude v životě dařit, protože Haiti je stále stejně chudobné, navíc zmítané sociálními nepokoji a ohrožované tajfuny a zemětřeseními. Přesto Johnovi přejeme, aby díky svému vzdělání našel na Haiti dobrou práci a přispěl k lepší prosperitě své země.

Ostrovní stát Haiti je jednou z nejchudobnějších zemí světa, ve které se i za základní vzdělání musí platit školné. Některé rodiny na školné nemají peníze, a proto je i systém vzdělávání jiný: po každém školním roce se koná přezkoušení, zda je žák schopný postoupit do dalšího ročníku, po tomto přezkoušení může žák kvůli nedostatku peněz přerušit docházku, ale na základě vysvědčení o přezkoušení může pokračovat třeba za rok dál v základním vzdělávání, pokud se ovšem najdou v rodině na školné peníze. Přesto lidé na Haiti velmi usilují o to, aby jejich děti uměly číst a psát, protože pak mají možnost stát se třeba řemeslníkem nebo obchodníkem. Mají možnost vybřednout ze své nezměrné chudoby do menší chudoby právě prostřednictvím vzdělání a svého vlastního úsilí. Stát se kmotrem čili sponzorem vzdělání chudého dítěte z rozvojové země je to nejlepší, co můžeme těmto dětem dát.

Letošní projektový den Adopce na dálku se uskutečnil v adventním čase a přijeli nás podpořit dobrovolníci olomoucké charity. Pod vedením Kristýny Lungové přichystali pro naše studenty zajímavé workshopy. Předvánoční atmosféru skvěle doplnila studentská firma Donde? Donde! Třídy 3.A, která v aule školy připravila dopoledne plné soutěží, her a také ochutnávek vánočních pochoutek.

Studenti naší školy každoročně přispívají na adoptovaného Johna 30 korunami, celková částka pak převyšuje potřebnou částku na jeho školné, tj. 6500 Kč. Přebytečnou částku využívá Arcidiecézní charita v Olomouci přímo pro potřeby školy Sainte Maria Goretti  v Baie de Henne na Haiti.

Dětí, pro které je základní vzdělání nedostupné, je na Haiti stále dost.

 

Mgr. Jolana Maluchová

  • John v roce 2007

  • John v roce 2017

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image