Spolupráce školy s odborníky z praxe “Cesty podnikání”

Žáci třídy 3. A v rámci spolupráce s odborníky z praxe absolvovali seminář „Cesty podnikání“, kterou organizuje šumperská firma SHM s.r.o. O motivaci k podnikání, problematice podnikání a osobních zkušenostech diskutovali nejen se zakladatelem firmy RNDr. Pavlem Holubářem, ale také s dalším úspěšným podnikatelem Ing. Liborem Suchánkem z firmy Sulko s.r.o. Odnesli si celou řadu podnětů a moudrých rad pro svůj budoucí život.

Mgr. Lenka Tkadlecová

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3