Zasaď strom pro mír

Organizace LEAF (Učení o lese) a ENO (Životní prostředí online) zvou školy, aby se připojily k vysázení stromků pro udržitelnou budoucnost.

Strom je pro nás symbolem. Zaprvé je připomenutím přírody a životního prostředí. Zadruhé symbolizuje naši spolupráci se školami po celém světě. Podporuje kulturní odlišnost a toleranci. Jelikož jde o Mezinárodní den míru, označili jsme vysázené stromky jako stromy míru a nenásilí. Věříme, že porosteme společně s našimi stromy. 

První stromky byly vysázeny v poledne v Oceánii. Po stopách slunce byly postupně vysázeny stromky v Asii, Evropě a Africe. Nakonec tento řetěz stromků dorazil do Ameriky. Během jednoho otočení Země kolem své osy byly vysázeny stovky stromků, které nalezly nový domov. 

Projekt „Zasaď strom pro mír“ je jednou z možností, jak v praxi podpořit environmentální a globální výchovu. Spojuje děti na celém světě a obrací jejich pozornost k ekologickým otázkám. Navíc tato událost také podporuje výchovu k míru a zvyšuje povědomí školáků o důležitosti stromů a lesů v celosvětovém měřítku. Sázení stromů symbolizuje naději a kontinuitu života.

Stromy vysazené naší školou
Zasaď strom pro mír 2024

V říjnu 2024 dojde v areálu školy k výsadbě stromu, který vyberou naši žáci.

Zasaď strom pro mír 2023
          

Trnovník akát (Robinia pseudoacacia)

Zasaď strom pro mír 2022

                            

Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera)

Zasaď strom pro mír 2021
                                   

Višen chloupkatá (Prunus subhirtella)

Zasaď strom pro mír 2020
          

Muchovník velkokvětý (Amelanchier, kultivar Robin Hill)

Zasaď strom pro mír 2019
                                  

Moruše bílá (Morus alba)

Zasaď strom pro mír 2018
              

Dřín obecný (Cornus mas)

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3